Deze website wordt beheerd door Stichting Promotie Anthurium. Op het gebruik van de website www.anthuriuminfo.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Stichting Promotie Anthurium streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Stichting Promotie Anthurium niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Stichting Promotie Anthurium de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo spoedig mogelijk te corrigeren.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Promotie Anthurium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Stichting Promotie Anthurium en de gebruiker van de website ontstaan.

Hyperlinks en verwijzingen

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Stichting Promotie Anthurium staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks. Stichting Promotie Anthurium aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Eigendomsrechten

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van Stichting Promotie Anthurium of worden getoond met toestemming van eigenaren. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Promotie Anthurium. Graag uw verzoeken richten aan info@anthurium.info.

Wanneer u content van (een van) onze website(s) openbaar maakt, dient u een bronvermelding op te nemen en een actieve link naar de betreffende website.

Wijzigingen

Stichting Promotie Anthurium behoudt het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder voorafgaande nadere kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u na wijziging gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze disclaimer met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Indien u een vraag of opmerking heeft over deze disclaimer of de website neem dan contact op met:

Stichting Promotie Anthurium
M +31 (0)6 10 10 68 21
E info@anthurium.info